Skip to main content

Hej medlemmar

I vår barn- och ungdomsgrupp är vi i det närmsta full på pappret men inte på våra träningar. Vi behöver därav veta om ditt barn har valt att ta en paus eller rent av slutat hos oss. Detta för att kunna erbjuda plats åt barn- och ungdomar som vill börja/prova på.

Om ni slutat eller tagit en paus, vänligen maila till teamhangloosesweden@gmail.com

Ange namn på ditt barn samt om det är paus eller om ni slutat.