Skip to main content

Vi måste tyvärr ställa in lördagens kidspass då samtliga ledare är upptagna på annat håll.

Openmat blir således inställt också såvida ingen av våra medlemmar ser till att det blir av.